Yeni Metropol
Yaralanmalarda İlkyardım Header

YARALANMALARDA İLKYARDIM

Yaralanmalarda İlkyardım

Travma sonucunda deri veya mukozanın bütünlüğünün bozulma durumu yara olarak adlandırılır. Bu travmalardan kan damarları, kas ve sinirler etkilenebilir. Birçok yara çeşidi olduğu gibi, yara çeşitlerine göre uygulanan ilk yardım da çeşitlilik göstermektedir.

Yara Nedir?
Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar.

Kaç Çeşit Yara Vardır?
Kesik yaralar: Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit yaralardır. Derinlikleri kolay belirlenir.
Ezikli yaralar: Taş yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralardır. Yara kenarları eziktir. Çok fazla kanama olmaz, ancak doku zedelenmesi ve hassasiyet vardır.
Delici yaralar: Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Yüzey üzerinde derinlik hakimdir. Aldatıcı olabilir tetanos tehlikesi vardır.
Parçalı yaralar: Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelir. Doku ile ilgili tüm organ, saçlı deride zarar görebilir.
Kirli (enfekte) yaralar: Mikrop kapma ihtimali olan yaralardır. Enfeksiyon riski yüksek yaralar şunlardır:

 • Gecikmiş yaralar (6 saatten fazla),
 • Dikişleri ayrılmış yaralar,
 • Kenarları muntazam olmayan yaralar, 
 • Çok kirli ve derin yaralar,
 • Ateşli silah yaraları,
 • Isırma ve sokma ile oluşan yaralar.

Yaraların Ortak Belirtileri Nelerdir?

 • Ağrı
 • Kanama
 • Yara kenarının ayrılması

Yaralanmalarda İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

 1. Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
 2. Yara yeri değerlendirilir:

 

 • Oluş şekli
 • Süresi
 • Yabancı cisim varlığı
 • Kanama vb.

 

     3. Kanama durdurulur,
     4. Üzeri kapatılır,
     5. Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,
     6. Tetanos konusunda uyarıda bulunulur,
     7. Aradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır! 

  Ciddi Yaralanmalar Nelerdir?

  • Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar,
  • Kanaması durdurulamayan yaralar,
  • Kas veya kemiğin göründüğü yaralar,
  • Delici aletlerle oluşan yaralar,
  • Yabancı cisim saplanmış olan yaralar,
  • İnsan veya hayvan ısırıkları,
  • Görünürde iz bırakma ihtimali olan yaralar.

  Ciddi Yaralanmalarda İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

  • Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz,
  • Yarada kanama varsa durdurulur,
  • Yara içi kurcalanmamalıdır,
  • Yara temiz bir bezle örtülür (nemli bir bez),
  • Yara üzerine bandaj uygulanır,
  • Tıbbi yardım istenir (112).

  Delici Göğüs Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Görülebilir?
  Göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri yaralar. Bunun sonucunda şu belirtiler görülebilir:

  • Yoğun ağrı
  • Solunum zorluğu
  • Morarma
  • Kan tükürme
  • Açık pnömotoraks (Göğüsteki yarada nefes alıyor görüntüsü) 

  Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

  • Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır,
  • Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),
  • Yara üzerine plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır,
  • Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı çıkmasını sağlamak için yara üzerine konan bezin bir ucu açık bırakılır,
  • Hasta/yaralı bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda oturtulur,
  • Ağızdan hiçbir şey verilmez,
  • Yaşam bulguları sık sık kontrol edilir,
  • Açık pnömotoraksta şok ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır,
  • Tıbbi yardım istenir (112). 

  Delici Karın Yaralanmalarında Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

  • Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir,
  • İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir,
  • Karın tahta gibi sert ve çok ağrılı ise durum ciddidir,
  • Bağırsaklar dışarı çıkabilir. 

  Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

  • Hasta/yaralının bilinç kontrolü yapılır,
  • Hasta/yaralının yaşam bulguları kontrol edilir,
  • Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz, üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örtülür,
  • Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır, ısı kaybını önlemek için üzeri örtülür,
  • Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey verilmez,
  • Yaşam bulguları sık sık izlenir,
  • Tıbbi yardım istenir (112). 

  Kafatası ve Omurga Yaralanmaları Neden Önemlidir?
  Darbenin şiddetine bağlı olarak kafatası boşluğunda yer alan merkezi sinir sistemi etkilenebilir. Bel kemiğindeki yaralanmalarda omurgada ani sıkışma ya da ayrılma meydana gelebilir. Bunun sonucunda sinir sistemi etkilenerek bazı olumsuz sonuçlar oluşabilir. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. 

  Kafatası Yaralanmaları Çeşitleri Nelerdir?
  Saçlı deride yaralanmalar: Saç derisi kafatası yüzeyi üzerinde kolaylıkla yer değiştirebilir ve herhangi bir darbe sonucu kolayca ayrılabilir. Bu durumda çok fazla miktarda kanama olur, bu nedenle öncelikle kanamanın durdurulması gereklidir.
  Kafatası, beyin yaralanmaları:
  Kafatası kırıkları: Kafatası kırıklarında beyin zedelenmesi, kemiğin kırılmasından
  daha önemlidir. Bu nedenle beyin hasarı bulguları değerlendirilmelidir.
  Yüz yaralanmaları: Ağız ve burun yaralanmalarında solunum ciddi şekilde etkilenebilir ve duyu organları zarar görebilir. Bir yüz yaralanması sonucunda burun, çene kemiği kemiklerinde yaralanma görülebilir.
  Omurga (bel kemiği) yaralanmaları: En çok zarar gören bölge bel ve boyun bölgesidir ve çok ağrılıdır. Kazalarda en çok boyun etkilenir.

  Kafatası ve Omurga Yaralanmalarının Nedenleri Nelerdir?

  • Yüksek bir yerden düşme,
  • Baş ve gövde yaralanması,
  • Otomobil ya da motosiklet kazaları,
  • Spor ve iş kazaları,
  • Yıkıntı altında kalma,

  Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında Belirtiler Nelerdir?

  • Bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri ya da hafıza kaybı,
  • Başta, boyunda ve sırtta ağrı,
  • Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı,
  • Vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı,
  • Baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu,
  • Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi,
  • Baş, boyun ve sırtta dış kanama,
  • Sarsıntı,
  • Denge kaybı,
  • Kulak ve göz çevresinde morluk,

  Ancak, hastada hiçbir belirti yoksa bile;

  • Yüz ve köprücük kemiği yaralanmaları,
  • Tüm düşme vakaları,
  • Trafik kazaları,
  • Bilinci kapalı tüm hasta/yaralılar kafa ve omurga yaralanması olarak var sayılmalıdır. 

  Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

  • Bilinç kontrolü yapılır,
  • Yaşam bulguları değerlendirilir,
  • Hemen tıbbi yardım istenir (112),
  • Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır,
  • Her hangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir,
  • Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır,
  • Yardım geldiğinde sedyeye baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan alınmalıdır,
  • Taşınma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz kalmaması gerekir,
  • Tüm yapılanlar ve hasta/yaralı hakkındaki bilgiler kaydedilmeli ve gelen ekibe bildirilmelidir,
  • Asla yalnız bırakılmamalıdır. 
  Yeni Metropol Haberler Bütün BLOG listele

  İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

  İlk yardım eğitici eğitimi programı toplamda 40 saati aşmayacak şekilde günlere ve saatlere göre detaylandırılmıştır.

  İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

  Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

  Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

  Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

  Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

  Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

  Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

  Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

  Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

  İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

  25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

  İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

  İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

  11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 tarihlerinde "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

  İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

  İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri arasında İlkyardım Eğitici Eğitimi

  İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

  Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

  İlkyardım Katılımcılarımızdan Gelen Yoğun İstek Üzerine Youtube Kanalımız Yayında

  Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

  İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

  2019 Mart ve Nisan Dönemi İlkyardım Eğitici Eğitimi Kayıtlarımız Başladı.

  İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

  İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

  10-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Nisan ayı ilkyardım eğitici eğitimi kayıtlarımız başladı.

   

  İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

  30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

  30-31 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İlkyardım eğitimine 30 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilirsiniz.

  30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ
  Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular Bütün "BLOG" yazılarını listele

  İlk Yardımın Abc'si Nedir ?

  İlk yardımın abc si nedir ( A ) sı airway:

  İlk yardımın abc si nedir ( B ) si breating

  İlk yardımın abc si nedir ( C ) si circulation

  İlk Yardımın Abc'si Nedir ?

  İLK YARDIM SERTİFİKASI YARARI

  Aldığı İlk Yardım Eğitimi sonrası girdiği sınavlarda başarılı olan bireyler İlk Yardım Eğitim Sertifikası sahibi olurlar. İlk Yardım Eğitim Sertifikası ve bununla birlikte İlk Yardımcı Kimliği bulunan kişiler birçok farklı yerde çalışabilirler.

  İLK YARDIM SERTİFİKASI YARARI

  Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

  Hijyen Eğitimi sonrasında gireceğiniz sınava hazırlanmak için bu soruları çözerek kendinizi sınayabilirsiniz.

  Hijyen Sınav Soruları ve Cevapları

  İLK YARDIM EĞİTİMİ MERKEZİ

  İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  İLK YARDIM EĞİTİMİ MERKEZİ

  Hijyen Eğitimi Sertifikası

  Hijyen Eğitimi Sertifikası, 8 saatlik hijyen eğitimini tamamlayan katılımcıların, eğitim sonunda girdikleri sınavdan başarılı olmaları sonucunda verilmektedir.

  Hijyen Eğitimi Sertifikası

  BAKIRKÖY İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Bakırköy İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Bakırköy ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BAKIRKÖY İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  BAŞAKŞEHİR İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Başakşehir İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Başakşehir ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BAŞAKŞEHİR İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  BAYRAMPAŞA İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Bayrampaşa İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Bayrampaşa ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BAYRAMPAŞA İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  BEŞİKTAŞ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Beşiktaş İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Beşiktaş ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BEŞİKTAŞ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  BEYKOZ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Beykoz İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Beykoz ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BEYKOZ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  BEYLİKDÜZÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI

  Beylikdüzü İlk Yardım Eğitimi Sertifikası temel Beylikdüzü ilk yardım eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere verilen yetkinlik belgesidir. Ani bir durumla karşılaşıldığında ilkyardım bilgisi hayat kurtarmaktadır.

  BEYLİKDÜZÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI
  Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular
  Sıkça Sorulan Sorular

  İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
  Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


  İlkyardım  Eğitim Tarihleri
  İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

  Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


  İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

  İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

  • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
  • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

  İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
  İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


  İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
  5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

  Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


  İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
  İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


  İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
  İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
  Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


  İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
  Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


  İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
  16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


  İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
  İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


  İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
  Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
  Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
  Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


  İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
  Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


  Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
  ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


  Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
  8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


  Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

  • İlkyardım Sertifikanızın Asli
  • Kimlik Fotokopisi
  • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

  İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

  • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
  • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
  • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

  Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

  Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


  İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
  Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


  İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

  BEYLİKDÜZÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASI