Yeni Metropol
İlkyardım Eğitimi Kursu ve Katılım Şartları Header

İLKYARDIM EĞİTİMİ KURSU VE KATILIM ŞARTLARI

İlkyardım Eğitimi Kursu ve Katılım Şartları

İlkyardım Yönetmeliği kapsamında; 
Şirketin temel sağlık bilgilerini geliştirmek, tüm kamu ve  özel kurum ve kuruluşlarda ve tüm çalışma ortamlarında çalışan sayısına göre ilkyardım yapacak her şirket üyesine ilkyardım bilgi ve becerilerini öğretmek; 

Eğitim gün ve saatlerinin planlanması ve çalışmaların organizasyonu. 
Eğitimin standartlara göre sağlanmasını ve verilmesini sağlayın. 
İlkyardım kursuna katılan ve sınavda başarılı olan katılımcılara “İlkyardım Sertifikası” ve “İlkyardım Rozeti” verilmesi ve 
İlkyardım kayıt bilgilerinin İlkyardım Yönetmeliğine uygun olarak saklanması. 
(kardiyopulmoner resüsitasyon) 

İlk Yardım Kursu

a) İlk Yardım Kursu 16 (Onatlı) saat sürer ve tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar için zorunludur. 
b) Temel Canlandırma Kursu 2 saat, 
c) OED Kursu 2 saat, 
ç) Afet İlk Yardım Kursu 4 saat, 
d) İlk Yardım Eğitmenlik Kursu 40 saat, 
e)  İlkyardım Kursu İlk Yardım 40 saat İlk Yardım Eğitmenliği 40 saat 

İlk Yardım kursuna katılım şartları 

Kurs teorik  ve pratik dersleri içermektedir. Teorik derslerin ardından 7 kişilik gruplar  uygulamalı olarak test edilir. Arama, model üzerinde pratik olarak gerçekleştirilir.Başvuru sonunda yazılı sınav yapılır. 

Belgelendirme: Teori sınavları ve uygulamalardan başarılı olanlara ilk yardım sertifikası ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası verilir. 

İlk yardım eğitimi sırasında aşağıdakileri öğreneceksiniz: 

Hayatı tehdit eden bir durumu nasıl fark edersiniz 
Tıbbi acil durum sistemini nasıl  ve ne zaman doğru şekilde etkinleştirirsiniz 
Hayatı tehdit eden bir durumun sonucunu nasıl değiştirirsiniz “Acil durum” . 
Normal kalp ve akciğer fonksiyonu 
Temel yaşam desteği nasıl yapılır 
Solunum yolu tıkanıklığınız varsa (boğulma) ne yapmalısınız 
Kalp krizi ve/veya inme için risk faktörleri nelerdir? 
Kalbinize karşı nasıl nazik olunur. 
bakanlık onaylı sertifikalı ilkyardım eğitim kurslarını arayabilirsiniz.

İlk yardım eğitmeni olmak; 

İlk yardım  eğitmeni olmak isteyen doktor olmayan 
sağlık profesyoneli, beş günlük (40 saatlik) bir eğitim kursunu tamamlamaktadır. Bu eğitimi tamamlayan sınav görevlileri üç günlük ilk yardım kursunu tamamlarlar ve eğitimi tamamlayan adaylar, ilgili görevli tarafından imzalanan ve Halk Sağlığı Dairesi tarafından onaylanan "İlk Yardım Eğitmenlik Sertifikası" 

Eğitmen sağlık meslek mensupları için ilk yardım eğitim kursunun tamamını; 
Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat] 

İlkyardım Eğitmenliği Eğitimi (online): 3 gün 

Sınıf Eğitimi: 2 gün 

Doktor 3 günlük ilk yardım teknikleri kursuna katılmakta ve eğitim sonunda sınavları geçmekte, sorumlu müdür tarafından imzalanan ve Sanepid Müdürü tarafından onaylanan "İlkyardım Eğitmenlik Sertifikası" Bir Eğitmen, İlk Yardım Eğitmeni  olarak en az beş İlk Yardım eğitim kursunu tamamlamıştır. Beş günlük (40 saatlik) Eğitmenin Eğitimi kursuna katılan ve eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kişiler, bir eğitim kursunu tamamladıklarını belgelemeleri halinde bir sonraki sınava girmeye hak kazanırlar. 

İlkyardım Eğitimi Mevzuatı; 

ilk yardım İşlemin amacı; Kişinin ve toplumun sağlıkla ilgili temel bilgilerini artırmak, işletmenin her birimine ilkyardım bilgi ve becerisini kazandırmak, kamu ve özel her kurum ve kuruluşta çalışan sayısına göre cankurtaran bulundurmak, müesseseler açmak, işletmek ve kontrol etmek ve ilk yardım eğitmeni, eğitmeni yetiştiren ve bu anlamda ilk yardım eğitimi düzenleyen, prosedürlerini ve ilgili yönetmelikleri düzenleyen merkezler 

İlk yardım personeli alımı ve zorunlu ilk yardım personeli alımı; 

Madde 16 - (Değişik: 18.03.2004 -25406 RG ) Tüm kurum ve tesislerde 20 çalışandan 1'i, yürürlükteki kanuna göre ağır ve tehlikeli işler sınıfında yer alan faaliyetlerde 10 çalışandan 1'i tarafından en az “İlk yardımda temel eğitim” sertifikası alınmıştır. bu Yönetmelik uyarınca yetkili bir kuruluş. “Bir kurtarıcının mevcudiyeti zorunludur.  
İlk yardım kursuna katılan ve sınavda başarılı olan 
kursiyere ilk yardım sertifikası veriliyor. Bu sertifika veriliş tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Üç yaşını dolduran adaylarımıza son başvuru tarihinden bir ay önce hatırlatırız.

NEDEN ACİL YARDIM? 

Hayatı tehdit eden durumlarda ilk yardım, yardım gelene kadar kazazedenin hayatını kurtarmayı veya durumunun kötüleşmesini engellemeyi amaçlayan ilaçsız bir müdahaledir. 

Uygun eğitimi almış ve yasal olarak insan vücuduna müdahale etmeye yetkili kişilerce yapılan tıbbi müdahalelere acil müdahale denir ve ilk yardım tabiriyle karıştırılmamalıdır. İlk yardım eğitimi sizi doktor yapmaz. 

ilk yardım talebinin öncelik sırasına göre üç ana amacı vardır; 

1-) Hayat kurtarmak ve hayatın devamlılığını sağlamak 

2-) Durumun kötüleşmesini önlemek 

3-) Mümkün olduğu kadar iyileşmeyi kolaylaştırmak 

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde Güvenlik: iş kanunu kapsamındaki işyerlerinde Bu şirketlerde ondan fazla kişi çalıştırılıyorsa ve bu şirketler tehlikeli iş alanlarında faaliyet gösteriyorsa, her on çalışandan birine ilk yardım eğitimi vermek ve ilk yardım sertifikası almak yasal zorunluluktur. Bu eğitim ilk yardım kurslarında deneyimli eğitmenler tarafından verilmektedir.

Yeni Metropol Haberler Bütün BLOG listele

İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

İlk yardım eğitici eğitimi programı toplamda 40 saati aşmayacak şekilde günlere ve saatlere göre detaylandırılmıştır.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 tarihlerinde "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri arasında İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

İlkyardım Katılımcılarımızdan Gelen Yoğun İstek Üzerine Youtube Kanalımız Yayında

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

2019 Mart ve Nisan Dönemi İlkyardım Eğitici Eğitimi Kayıtlarımız Başladı.

İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

10-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Nisan ayı ilkyardım eğitici eğitimi kayıtlarımız başladı.

 

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

30-31 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İlkyardım eğitimine 30 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilirsiniz.

30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ
Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular Bütün "BLOG" yazılarını listele

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım merkezlerinden alınmaktadır.

 

İlkyardım Eğitimi

İlk Yardımın ABC’ si Nedir?

Yaralının öncelikle bilinci kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

İlk Yardımın ABC’ si Nedir?

İlkyardımcının Özellikleri

Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.

İlkyardımcının Özellikleri

İlkyardımcının Bilmesi Gereken Ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir ?

İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, ilkyardımcı olarak yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.

İlkyardımcının Bilmesi Gereken Ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir ?

İlkyardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İlkyardım eğitmeni olmak oldukça önemli bir sorumluluk almak anlamına da gelir. İlkyardım eğitmeni olmak için lise ya da üniversitelerin sağlıkla ilgili ölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sadece sağlıkla alakalı belli bölümleri seçmesinin en önemli nedeni bu bölümlerde anatomi dersinin yer almasıdır.

İlkyardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İlkyardım Ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir ?

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlkyardım Ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir ?

İlkyardım Eğitimi Yaşam Bulguları Nelerdir ?

Yaşam Bulguları ile İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?
Hasta/yaralıyı değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü; bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. 

İlkyardım Eğitimi Yaşam Bulguları Nelerdir ?

Çocuklarda temel yaşam desteği

  • Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur,
  • Çocuğun omuzlarına dokunup "iyi misiniz?" diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise:

Çocuklarda temel yaşam desteği

İlkyardım Eğitimi Koruma Bildirme

İlkyardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarmadır. Kısaca "KBK" olarak ifade edilir.

İlkyardım Eğitimi Koruma Bildirme

İLKYARDIMCI

Her türlü ani hastalık,kaza,yaralanma,afet,zehirlenme,boğulma vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullamadan,eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye İLKYARDIMCI denir.

İLKYARDIMCI

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?

İlkyardım, yaşam kurtaran önlemlerin kısa süreli ve geçici olarak uygulandığı, durumun daha fazla kötüye gitmesini önlemek veya hafifletmek amacıyla yapılan tıbbi müdahaledir. 

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?
Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


İlkyardım  Eğitim Tarihleri
İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

  • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
  • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

  • İlkyardım Sertifikanızın Asli
  • Kimlik Fotokopisi
  • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

  • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
  • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
  • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?