Yeni Metropol
İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ Header

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İlk yardım uygulayacak kimilerilerin öncelikle ilk yardım eğitimi almaları gerekmektedir. İlk yardım eğitimlerini ise yalnızca Sağlık Bakanlığı onaylı 40 saatlik ilkyardım eğitici eğitimi programını başarı ile tamamlayan sağlık alanlarından mezun olmuş, ilk yardım eğitmenleri verebilmektedir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

İlk yardım eğitici eğitimi programı 40 saat sürmektektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, şu şekildedir:

Genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği ve hava yolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım konularına ilaveten yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularından oluşmaktadır.

Eğitimlerde Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim dokümanları (kitap, sunum, CD, video vb.)  kullanılır.

İlk yardım eğitici eğitimi programı 7 katılımcıya bir eğitmen düşecek şekilde oluşturulur. Katılımcıların eğitim programının tamamına devam etmesi zorunludur.  İlk yardım eğitici eğitimi programına katılmak için adaylardan kimlik fotokopisi ve noter onaylı diploma sureti istenmektedir.

 

İlk Yardım Eğitmeni Olabilen Bölümler:

İlk Yardım Yönetmeliğine göre eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak 11/41928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet Suabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren aşağıdaki bölümlerden mezun kişiler ilk yardım eğitmeni olabilmektedir.

 

 Acil Tip Teknikeri, Acil Tip Teknisyeni, Adli Tip Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Anestezi Teknikeri/Teknisyeni, Biyolog, Biyomedikal Cihaz Teknikeri, Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Çevre Sağlığı ve Toplum Sağlığı Teknisyeni, Çocuk Gelişimcisi, Dil ve Konuşma Terapisti, Diş Anestezi, Diş Protez Teknikeri, Diş Hekimi, Diyaliz Teknikeri, Diyetçi, Diyetisyen, Ebe, Ebe Yardımcısı, Eczacı, Eczane Teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Fizik Tedavi ve Laboratuvar, Fizyoterapi Teknikeri, Fizyoterapist, Hayvan Sağlığı, Hayvan Sağlığı Memuru ve Benzeri Sağlık Personeli, Hemşire, Hemşire Yardımcı, Hemşire Yardımcısı, İş ve Uğraş Teknikeri (Ergoterapi Teknikeri), İş ve Uğraş Terapisti (Ergoterapist), Klinik Psikolog, Mamografi Teknikeri, Odyolog, Odyolometri Teknikeri,  Optisyen, Perfustyonist Teknikeri, Psikolog, Pedolog, Radyoterapi Teknikeri, Röntgen Teknisyenleri ve Yardımcıları, Sağlık Bakım Teknikeri, Sağlık Eğitimcisi/ Tıbbi Teknolog, Sağlık Fizikçisi, Sağlık İdarecisi, Sağlık Memuru, Sağlık Mühendisi, Sağlık Savas Memuru, Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal Hizmetler Mütehassısi, Tabip, Uzman Tabip, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni, Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikeri, Tıbbi Protez ve Ortoz Teknisyeni/Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Veteriner Hekim, Yaşlı Bakım Teknikeri/Evde Hasta Bakım Teknikeri

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Sınavları:

İlk yardım eğitici eğitimi sınavı 4 aşamadan oluşmaktadır:

 1. İlk Yardım Teorik Sınavı (40 soru)
 2. Eğitim Becerisi Teorik Sınavı (20 soru)
 3. İlk Yardım Uygulama Sınavı: Temel Yaşam Desteği (yetişkin, çocuk, bebek) havayolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma uygulamalarından oluşur.
 4. Sunum Becerisi (5 dakikalık sunum)

 

Sınavdan başarılı olabilmek için teorik, uygulama ve sunum beceri sınavlarının her birinden 100 puan üzerinden en az 85 puan alınması zorunludur. Teorik sınavı geçemeyen adaylar uygulama sınavına alınmazlar. Sınavdan başarısız olan adaylar 1 ay içerisinde 2. sınava girebilirler. 2 kez sınava girmesine rağmen başarısız olan adaylara eğitmen sertifikası verilmemekle birlikte almış oldukları eğitim de yanar. İlk yardım eğitmeni olabilmek için 40 saatlik eğitici eğitimi programını baştan almaları gerekir.

Eğitici Eğitimi sınavları pazartesi ve çarşamba günleri Bakırköy 112 Acil Şube Müdürlüğünde saat 17.00’de yapılmaktadır.

 

İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesi:

Sınavlardan başarılı olan ilk yardım eğitmenlerine Sağlık Bakanlığı onaylı 5 yıl geçerli yetki belgesi düzenlenir. İlk yardım eğitmenleri yetki belgeleri süresince en az 15 eğitim verdiklerini Sağlık Bakanlığı'na ibraz etmeleri durumunda güncelleme eğitimi veya eğitici eğitimi tekrarına katılmaksızın yetki belgeleri 5 yıl süre ile uzatılır.

En az 15 eğitim verdiklerini ispatlayamayan ilk yardım eğitmenlerinin sertifikaları 5 yılın sonunda iptal edilir. Eğitmenlik yapabilmeleri için eğitici eğitimi programına yeniden katılmaları gerekmektedir.

 

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Ücretleri:

İlk yardım eğitici eğitimi ücretleri her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ücret tespit komisyonunca belirlenir. Her yıl ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır, enflasyon oranları, lokal koşullar, benzer eğitimlerin ücretleri gibi kriterler göz önünde tutularak yapılan değerlendirmeler sonucu o yılın eğitim ücretleri tespit edilerek yayınlanır.

2017 yılı ilk yardım eğitici eğitimi ücreti 1500 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

İlk yardım eğitim merkezleri eğitici eğitimi ücretlerinde tavan fiyat olan 1500 TL’yi geçemez, bununla birlikte indirim uygulamakta serbesttir.

 

İlk Yardım Eğitmenleri Çalışma Alanları:

İlk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişilerin bazı çalışma alanları şunlardır:

 • Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitmeni olarak çalışılabilmektedir,
 • Halk Eğitim Merkezlerinde İlk Yardım Eğitmeni olarak çalışılabilmektedir,  
 • En fazla 4 Merkez olacak şekilde İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde, İlk Yardım Eğitmeni olarak çalışılabilmektedir.
 • Sağlık Meslek Liseleri ve Üniversitelerin Sağlık Bölümlerinde İlk Yardım Derslerini sözleşmeli olarak verebilmektedir. (ön lisans ve lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır)
 • Ayrıca ilk yardım eğitmenleri kendi İlk Yardım Merkezlerini açabilir ve mesul müdürlüğünü yapabilmektedir.

 

 

Yeni Metropol Haberler Bütün BLOG listele

İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

İlk yardım eğitici eğitimi programı toplamda 40 saati aşmayacak şekilde günlere ve saatlere göre detaylandırılmıştır.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 26 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri için açıldı

Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi 30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 26 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

Temel İlk Yardım Eğitimi Program Süresi ve İçeriği:

Temel ilk yardım eğitimi programı 16 saat-2 gün sürmektedir. Eğitim konuları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Temel İlk Yardım Eğitimi Programı 16 Mayıs 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı

İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

İlkyardım Yenileme Eğitimi 25 Mayıs 2019 - 25 Mayıs 2019 tariheri için açıldı.

İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 tarihlerinde "İlkyardım Yenileme Eğitimi"

İlkyardım Yenileme Eğitimi 11 Mayıs 2019 - 11 Mayıs 2019 için açıldı.

İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri arasında İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi 08 Mayıs 2019 - 12 Mayıs 2019 tarihleri için açıldı.

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

İlkyardım Katılımcılarımızdan Gelen Yoğun İstek Üzerine Youtube Kanalımız Yayında

Yeni Metropol İlkyardım Eğitim Merkezi Youtube Kanalı Açıldı

İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

2019 Mart ve Nisan Dönemi İlkyardım Eğitici Eğitimi Kayıtlarımız Başladı.

İlkyardım Eğitmenleri Yetiştiriyoruz

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

10-14 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Nisan ayı ilkyardım eğitici eğitimi kayıtlarımız başladı.

 

İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 10 NİSANDA BAŞLIYOR

30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

30-31 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel İlkyardım eğitimine 30 Mart Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilirsiniz.

30-31 MART TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ
Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular Bütün "BLOG" yazılarını listele

İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Eğitimi, sağlık bakanlığı onaylı ilkyardım merkezlerinden alınmaktadır.

 

İlkyardım Eğitimi

İlk Yardımın ABC’ si Nedir?

Yaralının öncelikle bilinci kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:

İlk Yardımın ABC’ si Nedir?

İlkyardımcının Özellikleri

Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri,sağlık kuruluşları,itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.

İlkyardımcının Özellikleri

İlkyardımcının Bilmesi Gereken Ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir ?

İlkyardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, ilkyardımcı olarak yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.

İlkyardımcının Bilmesi Gereken Ve Vücudu Oluşturan Sistemler Nelerdir ?

İlkyardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İlkyardım eğitmeni olmak oldukça önemli bir sorumluluk almak anlamına da gelir. İlkyardım eğitmeni olmak için lise ya da üniversitelerin sağlıkla ilgili ölümlerinden mezun olma şartı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sadece sağlıkla alakalı belli bölümleri seçmesinin en önemli nedeni bu bölümlerde anatomi dersinin yer almasıdır.

İlkyardım Eğitmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İlkyardım Ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir ?

Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlkyardım Ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir ?

İlkyardım Eğitimi Yaşam Bulguları Nelerdir ?

Yaşam Bulguları ile İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir?
Hasta/yaralıyı değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinmesi gerekmektedir. Çünkü; bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. 

İlkyardım Eğitimi Yaşam Bulguları Nelerdir ?

Çocuklarda temel yaşam desteği

 • Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur,
 • Çocuğun omuzlarına dokunup "iyi misiniz?" diye sorularak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise:

Çocuklarda temel yaşam desteği

İlkyardım Eğitimi Koruma Bildirme

İlkyardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarmadır. Kısaca "KBK" olarak ifade edilir.

İlkyardım Eğitimi Koruma Bildirme

İLKYARDIMCI

Her türlü ani hastalık,kaza,yaralanma,afet,zehirlenme,boğulma vb. durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbı araç gereç kullamadan,eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale eden “ilkyardımcı sertifikası” almış kişiye İLKYARDIMCI denir.

İLKYARDIMCI

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?

İlkyardım, yaşam kurtaran önlemlerin kısa süreli ve geçici olarak uygulandığı, durumun daha fazla kötüye gitmesini önlemek veya hafifletmek amacıyla yapılan tıbbi müdahaledir. 

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?
Yeni Metropol Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

İlkyardım  Eğitimi Ne Kadar Suruyor?
Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım eğitimi; 16 saat (2 gün) sürmektedir.


İlkyardım  Eğitim Tarihleri
İlkyardım eğitimi almak icin her hafta merkezimizde açmış oldugumuz minimum 5 maksimum 20 katılımcı olusan  hafta ici ve hafta sonu gruplara katılabilirsiniz. Her hafta, hafta içi ve hafta sonu grupları açılmaktadır. Toplu kayıtlarda özel indirim uygulanmaktadır.

Güncel kurs tarihleri için ilkyardım takvimine TIKLAYINIZ


İlkyardım Eğitimine Kayıt İçin Ne Gerekiyor?

İlkyardım Eğitimine katılacak her katılımcıdan;

 • Sertifika ve kimlik kartlarının düzenlenmesi için (T.C.  numaralı)  nüfus cüzdan  fotokopileri   
 • 2  adet  vesikalık resim  talep  edilmektedir.  (Eğitime baslamadan getirmeleri gerekmektedir.)

İlkyardım  Sertifikası Ne Kadar Geçerli?
İlkyardım  Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.


İşyerimde İlkyardım Eğitimi Alabilir miyim?
5 kişi ve uzerinde katılımcıdan oluşuyor ise firmanızda yerinde İlkyardım eğitimi alınabilmektedir.

Firmalarda yerinde İlkyardım eğitimi verilebilmesi icin uygun bir eğitim salonu ayarlanması gerekmektedir. 


İş yerimizde İlkyardım Eğitimi Alacak Personeli Nasıl Seçmeliyiz?
İlkyardım Eğitimine katılacak katılımcıların öncelikle gönüllülük esasına göre seçilmesi ve seçilen katılımcılarının eğitim düzeyinin yüksek olması sınav başarısının artması için önem arz etmektedir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Eğitmen Sayısı var mi?
İlkyardım Eğitimleri, 20 kişiden fazla katılımcı olmamak şartıyla, her 7 katılımcıya 1 Eğitmen düşecek şekilde verilmektedir. 
Eğitimler  yalnızca Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.


İlkyardım  Eğitimlerinde Yardimci Kaynak Veriliyor mu?
Egitime katılan tum katılımcılarımıza Sağlık Bakanlığı onaylı Temel İlkyardım el kitabımız ücretsiz olarak verilmektedir. Ayrıca Egitim sırasında sınava yonelik çalışma soruları çözülerek konular pekiştirilmektedir.


İlkyardım kursunu tamamladığımda sertifika alabilecek miyim?
16 Saatlik ilkyardım programını tamamladığınızda, il sağlık müdürlüğünün açtığı sınavlarda başarılı olmanız durumunda Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım Sertifikası ve Kimlik Kartı alabileceksiniz.


İlkyardım  Sinavları Nerede Yapılıyor?
İlkyardım Egitimi sonrası yeterlilik sınavları teorik ve pratik olarak Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetmenler tarafından Anadolu yakası ve avrupa yakasında yapılmaktadır. İlkyardım Sınavları Cumartesi-Pazar sabah veya öğle oturumu olarak her hafta sonu yapılmaktadır. Katılımcılar İlkyardım eğitiminden yaklaşık 1 hafta sonra sınava girmektedir.


İlkyardım  Sinav Ucreti ve Sertifika Ucreti Var mi?
Her kursiyerin sınav giris ücreti Merkezimiz tarafından yatırılmaktadır. 
Sınav kaydı kurumumuz tarafından yapılmaktadır. 
Sınavı Kazanan katılımcıların ilkyardım sertifika ve kimlik kartları ücretsiz olarak çıkarılmaktadır.


İlkyardım  Sınavını Geçtim, Sertifika Ne Zaman Çıkar?
Sınavdan hemen sonar düzenlenen sertifika ve kimlik kartları il sağlık müdürlüğüne onaya gönderilir, yaklaşık 2 hafta içerisinde onaydan çıkmaktadır. Sertifikanız .çıktığında sizlere haber vererek istediğiniz adrese kargo ile gönderim yapmaktayız.


Ilkyardim sertifikamın süresi dolunca ne yapmalıyım?
ilkyardım sertifikanızın 3 yıl geçerlilik tarihi dolduktan sonra Yetkili ilkyardım merkezlerinde 1 gün süre ile güncelleme (yenileme) eğitimine katılarak, sertifikanızın süresini 3 yıl daha uzatabilirsiniz.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Ne Kadar Suruyor?
8 saatlik eğitimin sonunda sertifikanız 3 yıl sure ile uzatılmaktadır.


Ilkyardim Guncelleme Egitimi Icin Ne Evrak Gerekli?

 • İlkyardım Sertifikanızın Asli
 • Kimlik Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalik Resim gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi Kursunu Tamamladıktan Sonra Çalışma Alanları;

 • Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
 • Kendi İlk yardım Merkezinizi  açabilir ve mesul mudur olabilirsiniz.
 • İlk yardım Merkezlerinde part time ve/veya tam zamanli eğitmenlik yapabilirsiniz.

Kimler İlk yardım Eğitmeni Olabilir?

Basta sağlık çalışanları (doktor, hemşire, att, radyoloji, disci, eczacı, ebe, tıbbi sekreter, odyometrist, diyaliz, cevre sağlığı, veteriner, laboratuvar teknisyenleri, hasta bakim, yasli bakim, saglık idarecisi…) olmak üzere biyologlar, odyometri, adli tip, fizik tedavi gibi çok geniş alanda meslek dallarına izin verilmiştir.


İlkyardım eğitmeni olabilen bölümlerin tam listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İlkyardım Egitici Egitimi Kursuna Kayıt İçin Ne Gerekli?
Noter Onaylı Diploma ve Kimlik Fotokopisi ile Kayıt Yaptırabilirsiniz.


İLKYARDIM HAYAT KURTARIR. İNSAN HAYATINA DEĞER VERİYORSANIZ SIRA SİZDE!

İlkyardım uygulaması yapmak önemlidir?